6 Tips Pelaburan Unit Trust @ Unit Amanah

Terdapat banyak jenis pelaburan dan menurut Robert Kiyosaki, 4 kelas aset pelaburan yang utama adalah hartanah, perniagaan, komoditi dan kertas. Setiap kelas aset pula terbahagi kepada banyak pecahan-pecahannya. Dalam kelas aset kertas ada saham dan unit amanah sebagai contoh. Jadi kali ini kami kongsikan 6 tips membuat pelaburan unit trust ini:

1. Fahami Pelaburan Unit Trust

Tips pertama sudah tentulah mengetahui apa itu pelaburan unit trust. Bagi yang mempunyai simpanan di Tabung Haji, KWSP atau ASB akan lebih mudah untuk memahaminya kerana secara asas konsepnya adalah sama. Iaitu wang pelabur akan dikumpulkan di dalam satu dana dan kemudian akan dilaburkan oleh syarikat dana tersebut ke pelbagai kelas aset seperti equity (saham), fixed income, hartanah dan sebagainya.

Keuntungan dari pelaburan itu kemudian akan dibahagikan sesama para pelabur. Cuma caranya berbeza iaitu Tabung Haji, KWSP atau ASB keuntungannya adalah secara dividen. ASB sendiri adalah unit amanah juga namun kategori harga tetap. Manakala kebanyakan unit amanah yang lain adalah kategori harga berubah dan keuntungannya adalah secara kenaikan harga.

2. Tetapkan Matlamat Pelaburan

Kemudian seperti mana-mana simpanan dan pelaburan, kita tetapkanlah matlamatnya. Sebagai contoh:

  1. Simpanan persaraan
  2. Dana pendidikan dan perkahwinan anak
  3. Dana ibadah haji

3. Kenalpasti Profil Risiko

Seterusnya adalah kenalpasti profil risiko kita. Kategori unit amanah secara asasnya terbahagi kepada:

  1. Bond dan Money Market (risiko dan pulangan rendah)
  2. Balanced dan Mixed Asset (risiko dan pulangan sederhana)
  3. Equity (risiko dan pulangan tinggi)

Jadi dengan mengetahui profil risiko kita, kita dapat kenalpasti dengan lebih baik kategori unit amanah mana yang lebih sesuai dengan kita.

Profil risiko ini adalah panduan yang baik untuk membantu kita, namun masih terpulang kepada kita untuk membuat keputusan memilih kategori mana yang kita mahu. Yang penting adalah kita telah membuat keputusan dengan berilmu.

4. Pilih Unit Trust Yang Bagus

Apabila memilih unit amanah, sudah tentu kita mahukan yang terbaik. Ada banyak pilihan dan kriteria yang boleh dibuat. Kriteria utama sudah tentulah yang patuh syariah. Kemudian perbandingan prestasi boleh dibuat dengan menggunakan website seperti KWSP i-Invest, Morningstar dan Lipper. Penting juga merujuk Prospektus dana tersebut beserta dokumen lain seperti Product Highlight Sheet, Fund Fact Sheet dan lain-lain.

Patuh Syariah

Boleh semak List of Unit Trust Funds di website Suruhanjaya Sekuriti. Dana unit amanah yang patuh syariah ada tanda * iaitu “Shariah Fund”:

Pelaburan Unit Trust - Suruhanjaya Sekuriti

KWSP i-Invest

Bagi yang mempunyai akaun KWSP, portal i-Invest boleh digunakan untuk membantu dalam memilih unit amanah. Apabila kita login ke i-Akaun KWSP kita, kita boleh semak  di “Pengeluaran” -> “Kelayakan Pengeluaran”, kemudian lihat jenis pengeluaran “Pelaburan”. Jumlah minimum adalah RM1,000 dan boleh dibuat setiap 3 bulan:

Kemudian, kita klik ke “Pelaburan” dan ianya akan membawa kita ke portal i-Invest. Kemudian klik “Analisis Dana” -> “Pemilihan Dana” -> “Shariah”. Sudah tentu apabila kita ingin membuat pengeluaran pelaburan dari KWSP, kita inginkan pulangan yang melebihi pulangan purata tahunan KWSP iaitu sekitar 6%. Jadi kita boleh susunkan senarai unit amanah itu mengikut pulangan tahunan (annualised) untuk setiap tempoh tahun:

Pelaburan Unit Trust - KWSP 2

Lihat bagi kesemua tahun bukan hanya satu tahun sahaja, dan pilih prestasi pulangan secara keseluruhan yang melebihi KWSP atau benchmark kita yang lain. Perlu diingatkan prestasi dahulu tidak menjamin prestasi akan datang, namun ianya satu faktor juga yang menunjukkan dana tersebut konsisten dan diuruskan dengan baik. Semak juga maklumat-maklumat lain seperti lokasi geografi dan sektor yang dilaburkan.

Morningstar

Bagi yang tiada akaun KWSP atau ada namun ingin menambah lagi rujukan, satu lagi website ialah Morningstar. Kelebihannya ialah ia ada data prestasi bukan sahaja untuk unit amanah layak KWSP tetapi juga yang tidak layak KWSP (atas pelbagai faktor seperti kurang 3 tahun).

Boleh klik ke “Fund Selector” -> “Search” -> “Performance”, kemudian seperti sebelum ini juga, klik setiap tempoh “Year Annualised” bukan hanya satu tempoh sahaja, untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang pulangan keseluruhannya. Status patuh syariah bolehlah semak di link Suruhanjaya Sekuriti di atas.

Pelaburan Unit Trust - Morningstar

Seperti sebelum ini juga, sebaiknya pilihlah prestasi pulangan yang lebih tinggi dari benchmark kita. Boleh klik juga ke mana-mana unit amanah pilihan kita untuk melihat lebih banyak maklumat, seperti Morningstar Rating, benchmark mengikut kalendar dan lain-lain. Bagus juga bandingkannya dengan benchmark KWSP, Tabung Haji dan ASB.

Pelaburan Unit Trust - Benchmark

Perbandingan prestasi pulangan annualised boleh dibuat menggunakan TVM Calculator. Sebagai contoh, 13% berbanding KWSP 6%. Jumlah mininum pengeluaran pelaburan KWSP RM1,000 setiap 3 bulan, jadi setahun = RM1,000 x 4 kali = RM4,000 selama 25 tahun. Bagi unit amanah jumlahnya akan menjadi = RM4,000 / (1+3% sales charge + (3% x 6% SST) ) = RM3,876.72.

Pelaburan Unit Trust - TVM
Sememangnya unit amanah yang bagus berpotensi memberi pulangan yang berkali ganda. Contoh di atas ialah sales charge 3%, baca selanjutnya tentang tawaran promosi sales charge 0%!

Lipper

Website ketiga yang kita boleh gunakan ialah Lipper. Kelebihan Lipper ialah ianya membuat penilaian berdasarkan Total Return, Consistent Return dan Preservation. Jadi dana-dana unit amanah yang telah dipilih melalui KWSP i-Invest atau Morningstar tadi kita boleh lihat pula prestasinya dalam ketiga-tiga aspek tersebut:

Pelaburan Unit Trust - Lipper

Seperti contoh di atas dalam kategori Equity, Eastspring Investments Dana al-Ilham mendapat overall markah penuh 5 untuk Total Return, Consistent Return serta markah 4 untuk Preservation.

Prospektus dan Dokumen Rasmi

Prospektus adalah dokumen lengkap rasmi tentang sesuatu dana dan ianya boleh didapati dari website syarikat dana tersebut. Ianya mengandungi segala maklumat terkini tentang dana tersebut seperti prestasi dana, pihak pengurusannya, yurannnya dan lain-lain. Jadi sememangnya ia penting dan sudah tentu perlu dibaca di samping maklumat-maklumat dari website-website di atas.

Pelaburan Unit Trust - Prospektus

Selain prospektus, boleh rujuk juga dokumen-dokumen rasmi lain seperti Product Highlight Sheet, Fund Fact Sheet dan laporan-laporannya.

5. Labur Berstrategi dan Pantau

Ringgit Cost Averaging

Setelah memilih dana yang baik, boleh mulakan pelaburan unit trust ini secara berstrategi. Oleh kerana terdapat turun naik harga lebih-lebih lagi bagi dana kategori ekuiti, jadi hendak timing dengan tepat untuk membeli pada harga rendah adalah sukar. Jadi kaedah Ringgit Cost Averaging boleh dilakukan. Contohnya, jika kita hendak labur secara Lump Sum RM10,000, adalah lebih digalakkan untuk pecahkannya kepada jumlah-jumlah yang lebih kecil seperti ±RM800 sebulan selama 12 bulan agar kita boleh mendapat kos harga purata:

Pelaburan Unit Trust - Ringgit Cost Averaging

Bagi pengeluaran pelaburan KWSP, secara asasnya ianya telah pun mengamalkan strategi ini melalui had jumlah dibenarkan serta had setiap 3 bulan. Bagi  pelaburan tunai pula, strategi ini boleh diamalkan melalui regular saving atau autodebit secara bulanan.

Portfolio Diversification

Strategi ini adalah mempelbagaikan pelaburan kita agar tidak hanya bergantung kepada 1 tempat sahaja. Jika kesemua wang kita hanya dilaburkan di 1 tempat sahaja, ia lebih berisiko kerana apabila prestasinya menurun atau menjadi negatif (rugi), kita sudah tidak ada backup lain untuk menyeimbangkannya. Secara asasnya, unit amanah sudah pun mengamalkan strategi ini dengan membuat pembahagian aset ke pelbagai kategori dan syarikat.

Pelaburan Unit Trust - Diversification

Namun jika ingin lebih berhati-hati, bolehlah tambahkan lagi level diversification. Terdapat banyak cara, antaranya:

  1. Diversification pada level kategori unit amanah, contohnya seorang pelabur berprofil risiko agresif boleh membuat portfolio 75% unit amanah kategori Equity manakala 25% lagi kategori Bond dan Money Market
  2. Diversification pada level KWSP, secara asasnya syarat pengeluaran pelaburan KWSP telahpun mengamalkan strategi ini. Jika dibuat pengeluaran secara maksimum pun, dana persaraan kita masih sekitar 60% di dalam KWSP yang boleh dikira sebagai kategori Mixed Asset dan hanya 40% lagi di unit amanah yang kebiasaannya kategori Equity dipilih
  3. Diversification pada level keseluruhan aset, sebagai contoh seseorang pelabur boleh membuat pembahagian asetnya kepada 25% hartanah, 25% perniagaan, 25% emas dan 25% lagi unit amanah

Jadi boleh pilih strategi mengikut kesesuaian masing-masing. Namun jika terlebih diversify pun kurang baik juga jika boleh terlalu menjejaskan pulangan.

Pemantauan

Seterusnya monitoring perlu dilakukan dari masa ke semasa. Boleh guna ROI calculator untuk menilai Compound Annual ROI-nya (annualised). Seperti KWSP, Tabung Haji dan ASB, bolehlah pantau prestasinya secara tahunan.

Jadi sekiranya semasa pemantauan ada masalah prestasi seperti kerapkali di bawah benchmark, kita boleh membuat keputusan seperti switching kepada dana yang lain, mengubahsuai portfolio kita dan sebagainya.

6. Realisasikan Keuntungan

Setelah membuat pemantauan secara berkala, prestasi pelaburan bagus dan akhirnya pelaburan kita telah mencapai matlamatnya, tibalah masa untuk menjual unit amanah kita tersebut untuk meraih keuntungannya.

====

Berminat untuk membuat pelaburan unit trust di atas melalui KWSP atau tunai, boleh buka akaun online dengan Agent Code kami PMB01112 secara percuma di eUnittrust yang kerap membuat tawaran promosi sales charge 0%!

Dapatkan tips kewangan terkini

Invalid email address
88 subscribers