Blog Azzunapedia di bawah Azzuna Enterprise (PG0325793-U) memfokuskan topik-topik pengurusan kewangan Islamik di Malaysia. Seperti taglinenya ‘Bersama Celik Pengurusan Kewangan Islamik’, ia bermatlamat menyebarkan kesedaran kewangan di kalangan masyarakat.

Dapatkan tips kewangan terkini

Invalid email address
88 subscribers